För socialtjänst

Balladens familjehemsvård tillhandahåller konsulentstödda familjehem för barn och unga.

Vår verksamhet riktar sig barn och unga 0–17 år inom SoL eller LVU som behöver placeras i familjehem på grund av exempelvis omsorgsbrist i hemmet, kriminalitet, missbruksproblematik, hedersproblematik samt Neuropsykiatriska diagnoser.

Vi erbjuder familjehem som finns belägna mestadels i Örebro Län, Västmanlands Län och Stockholm med omnejd. 

Vår familjehemsverksamhet erbjuder:

  • Rekrytering och utredning av familjehem 
  • Stadigvarande familjehem, Förstärkta familjehem, jourhemsplaceringar
  • Regelbunden handledning, stöd och Utbildning av familjehem 
  • Samverkan med placerades närverk
  • Stötta familjerna i att kartlägga barnens behov, tillsätta resurser som behövs och uppfylla behov och mål
  • Uppföljning och utvärdering av placeringen av uppdrag

Vår vårdkedja

En placering i familjehem kan kombineras med olika typer av insatser från Balladens andra verksamheter. Genom exempelvis vår öppenvård erbjuds enskilda samtal med terapeut inriktat på KBT, motiverande samtal (MI), miljöterapi insatser, Multisystemisk Terapi eller Återfallsprevention.

Vår verksamhet har möjlighet att forma ett team kring placeringen för att tillgodose barnet bästa. Vi samarbetar med psykolog team som kan åta sig exempelvis psykologsamtal, handledning i familjehemmen eller neuropsykiatriska utredningar.

Placeringsförfrågningar familjehem 070–781 07 78 eller via epost till info@balladen.se

Placeringsförfrågningar via epost till oppenvard@balladen.se