Förstärkt familjehem

Att ta ett uppdrag som förstärkt familjehem innebär att ta emot barn eller ungdom med ett mer omfattande vårdbehov. De kan vara att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning eller en psykisk ohälsa. Familjehemmet måste kunna se till att det finns en vuxen hemma på heltid under en begränsad tid. Det förstärkta familjehemmet måste ha erfarenhet av att vara familjehem eller har förvärvat erfarenhet av arbete med vård eller behandling med barn och unga. 

 

Våra konsulenter som arbetar med förstärkt familjehem erbjuder tätt stöd med familjen, regelbunden handledning och att extern utbildning ges vid behov.

Extern handledning ges vid behov av ett psykologteam som vi samarbetar med.

När ett uppdrag planeras i förstärkt familjehem kan det ta tid innan barnet flyttar till familjehemmet, detta beror på att vi måste matcha familjehemmet förutsättningar och barnet behov för att kunna tillgodose barnet bästa.

För att familjehemsverksamheten ska erbjuda bästa möjliga insats använder vi oss av behovsanpassade insatser.

Läs om vilka insatser våra familjehemskonsulenter erbjuder dig som förstärkt familjehem.

  • Två familjehemskonsulenter kommer att följa dig under hela ditt uppdrag och vara tillgänglig när du behöver råd och stöd.
  • Familjehemskonsulenter gör regelbundna besök hos dig.
  • Samordnar kontakt med berörda myndigheter.
  • Du erbjuds utbildning och fortbildning.
  • Kontinuerlig handledning av våra konsulenter, extern handledning ges av ett psykologteam vi samarbetar med.
  • Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra familjehem genom regelbundna träffar. Träffarna kan vara grupphandledning eller en aktivitetsdag.  
  • Behovsanpassade insatser för barnet eller ungdomen.
  • Avlastning familj eller kontaktfamilj.
  • Du har tillgång till vår telefonjour dygnet runt, året om.