Handledning, stöd & utbildning i familjehem

Handledning och stöd

Under tiden du har ett barn eller ungdom placerat hos dig får du regelbundet handledning av våra familjehemskonsulenter. Syftet med handledning är att våra familjehem får hjälp att hitta metoder som ska öka förståelsen för barnet och dess nätverk, få möjlighet till reflektion av uppdraget, kunna tala om händelser som hänt i familjen. Familjen får handledning och vägledning för att komma fram till det bästa sättet att utföra sitt uppdrag, samt att tillgodose de bästa för den placerade.  

Våra konsulenter erbjuder handledning både enskilt och i grupp. Vår organisation samarbetar med externa handledare som vid behov handleder våra familjehem. 

Våra insatser är flexibla och utformas efter familjehemmets samt barnets behov. 

När ni tar ett uppdrag genom familjehemsverksamheten får ni regelbundet stöd från våra konsulenter, vi är tillgängliga dygnet runt vid frågor som rör uppdraget eller barnet. Stödet ges på telefon, videosamtal eller vid personligt möte. Vid placering i förstärkt familjehem ges stöd till familjen mer omfattande under första tiden. 

Utbildning

Familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i” är en utbildning som vi erbjuder alla våra familjehem. 

Ett hem att växa i är en grundutbildning för jour- och familjehem och har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med praktiker och forskare. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt med möjlighet till diskussion och reflektion. Målsättningen är att alla som blir familjehem i Sverige ska ha likvärdig utbildning så att alla placerade barn och ungdomar får en så god vård och omsorg som möjligt. Läs gärna mer om denna utbildning på Socialstyrelsen hemsida. 

Våra samarbetsfamiljer kan erbjudas specifik utbildning om den placerade har någon särskild problematik. Det kan exempel vara neuropsykiatriska problematik. 

För mer information om handledning, stöd eller utbildning hör gärna av er till oss!