Stötta en familj i vardagen!

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj innebär att man som familj eller ensamstående öppnar sitt hem till ett barn eller ungdom under en helg eller två i månaden. Man blir en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd i vardagen. Det viktigaste är att du ska vara ett stöd för barnet, erbjuda en trygg miljö, vara lyhörda och kunna samarbeta med berörda parter. För att bli kontaktfamilj utreder vi dina förutsättningar för att ta emot ett barn i ditt hem.

Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerutdrag. Inför en placering i en kontaktfamilj gör vi en matchning av barnets behov och hur din familjs livssituation och erfarenheter ser ut, detta för att kunna tillgodose barnet bästa. Uppdraget ni har som kontaktfamilj styrs av barnet genomförandeplan, där målen för vistelsen framgår. 

Har du några frågor? Ring oss nu!

019-108981