Balladen öppenvård arbetar med att stödja ungdomar och familjer genom att individanpassa insatser

Balladen Öppenvård

Balladen Öppenvård riktar sig till ungdomar och unga vuxna som behöver strukturerat stöd i vardagen för att i form av behandling och stöd kunna bli fria från exempel missbruk, kriminalitet, beteendeproblematik eller spelmissbruk. 

Verksamhetens mål är att genom öppna insatser genomföra behandling och stöd som leder till en fungerande livssituation med arbete, studier eller annan sysselsättning, klienten ska bli stärkt i ett fungerande nätverk, i sin familj och hitta en social fungerande plast i samhället på ett sätt så att denne klarar av ett fungerande liv utan droger eller beteendeproblematik. Insatserna är tidsbegränsade och utgår ifrån olika behandlingsinslag som exempelvis KBT samtal, enskilda psykologsamtal, miljöterapi insatser, motiverande samtal (MI) eller återfallsprevention. Spelmissbrukproblematik individuella program anpassat efter spelberoendet, även dessa insatser är KBT- baserade. 

Behandlingen och stöd sker löpande och det innebär daglig behandlingsaktiviteter av olika slag, det är viktigt att det är en tät och intensiv behandlingsstruktur så att klienten får ett sammanbrott i insatsen. Därav syftet med att det förkommer ett eller flera behandlande inslag per dag. Utifrån uppdragets mål upprättas en behandlingsplan tillsammans med klienten där de bryter ner de större målen till vardagliga mål, som kontaktpersonen sedan ger stöd i att klienten ska klara av. Behandlaren/coachen genomför strukturerade samtal kring samt utvärdera och sätter nya mål med klienten ca en till två gånger i veckan beroende på den individuella utvecklingen hos klienten.

Ni är välkomna att kontakta oss för frågor eller placeringsförfrågan på telefonnummer 070-7810778 eller via epost till oppenvard@balladen.se

Har du några frågor? Ring oss nu!

070-7810778