Vill du öppna ditt hem och göra skillnad för att hjälpa ett barn eller ungdom?

Familjehem – ett tryggt boende för barnet

Att ett barn flyttar till ett familjehem kan vara på grund av att barnet är i en risksituation där biologiska föräldrar inte kan ta hand om barnet och ge den omsorg barnet har rätt till eller att barnet själv behöver ett nytt hem på grund av sitt egna mående exempelvis kriminalitet eller psykisk eller fysisk ohälsa. Barnet kan bo i familjehemmet en kort period eller under hela sin uppväxt. 

Ett familjehem kan vara en ensamstående person eller en familj. Våra samarbetsfamiljer ser väldigt olika ut, precis som barnens behov är olika. Familjehemsverksamheten viktigaste syfte är att skapa de bästa förutsättningar för barnet välbefinnande och utveckling i familjehemmen därför erbjuder vi utbildning, handledning och stöttning till alla våra samarbetsfamiljer. Ni som familjehem ska kunna erbjuda barnet trygghet, engagemang, tid och kärlek. 

Har du några frågor? Ring oss nu!

070-7810778

Hur blir man familjehem?

Alla Familjehem blir utredda av våra konsulenter innan de godkänds. Även om de har utredds tidigare. Utredningen består av intervjuer, hembesök, registerutdrag och referenstagning.

Våra konsulenter sammanställer utredningen och den presenteras för de socialtjänster vi samarbetar med. Vi samlar in viktig information kring den tilltänkte placeringen och situationen från ansvarig socialsekreterare, efter de ger vi vårt förslag om en passande familj till barnet för att säkerställa att matchningen passar familjehemmet och barnet. 

Har ni fler frågor hur man blir familjehem? Ring gärna!

Jourhem - Ett tryggt boende under en kort period

Att vara jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ungdom som ofta behöver placeras omgående. Barn/ungdomar bor i ett jourhem en kortare period, oftast i väntan på ett familjehem. Man kan bo i ett jourhem allt från några dagar till några månader. Som jourhemförälder ska man se till att barnet får sina behov tillgodosedda, samt kunna erbjuda stabilitet, kärlek och omsorg. 

Balladen familjehemsvård erbjuder sina jourhem stödinsatser för att jourhemmet ska genomföra sina uppdrag på ett bra sätt.

Hur blir man jourhem?

Jourfamiljer blir utredda av våra konsulenter innan de godkänds. Även om de har utredds tidigare. Utredningen består av intervjuer, hembesök, registerutdrag och referenstagning.

Våra konsulenter sammanställer utredningen och den presenteras för de socialtjänster vi samarbetar med. Vi samlar in viktig information kring den tilltänkte placeringen och situationen från ansvarig socialsekreterare, efter de ger vi vårt förslag om en passande familj till barnet för att säkerställa att matchningen passar jourfamiljen och barnet. 

Har ni fler frågor om hur man blir jourfamilj? Ring gärna!

Våra familjehemskonsulenter erbjuder olika stödinsatser för familjehem & jourhem

  • Familjehemskonsulent kommer att följa dig under hela ditt uppdrag och vara tillgänglig när du behöver råd och stöd.
  • Familjehemskonsulent gör regelbundna besök hos dig och din familj och håller i kontakten med socialtjänsten.
  • Du erbjuds utbildning, Ett hem att växa i, framtagen av socialstyrelsen
  • Kontinuerlig handledning, extern handledning ges vid behov av ett psykologteam vi samarbetar med.
  • Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra familjehem genom regelbundna träffar med andra familjehem. Träffarna kan vara grupphandledning eller en aktivitetsdag.  
  • Du har tillgång till vår telefonjour dygnet runt, året om.