Välkommen till oss på Familjehemsverksamheten

Balladen familjehemsvård

Vi på Balladen familjehemsvård arbetar med familjehemsplaceringar på uppdrag av socialtjänst. Vi arbetar för att alla barn oavsett behov har rätt att växa upp i en trygg familj.

Till våra samarbetsfamiljer erbjuder vår familjeverksamhet utbildning, handledning, utveckling och stöttning. Till socialtjänsten erbjuder vi en helhetslösning och en god samverkan kring uppdragen vi tar, där kontinuitet, kompetens och kvalitet erbjuds.

Våra tjänster

Familjehem & jourhem

Att ett barn flyttar till ett familjehem kan vara på grund av att barnet är i en risksituation där biologiska föräldrar inte kan ta hand om barnet och ge den omsorg barnet har rätt till eller att barnet själv behöver ett nytt hem på grund av sitt egna mående exempelvis kriminalitet eller psykisk eller fysisk ohälsa. Barnet kan bo i familjehemmet en kort period eller under hela sin uppväxt.
Läs mer

Förstärkt familjehem

Att ta ett uppdrag som förstärkt familjehem innebär att ta emot barn eller ungdom med ett mer omfattande vårdbehov. De kan vara att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning eller en psykisk ohälsa.
Läs mer

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj innebär att man som familj eller ensamstående öppnar sitt hem till ett barn eller ungdom under en helg eller två i månaden. Man blir en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd i vardagen.
Läs mer

Handledning & utbildning

Under tiden du har ett barn eller ungdom placerat hos dig får du regelbundet handledning av våra familjehemskonsulenter. Syftet med handledning är att våra familjehem får hjälp att hitta metoder som ska öka förståelsen för barnet och dess nätverk, få möjlighet till reflektion av uppdraget, kunna tala om händelser som hänt i familjen.

Familjen får handledning och vägledning för att komma fram till det bästa sättet att utföra sitt uppdrag, samt att tillgodose de bästa för den placerade. 

Läs mer

Vill du bli familjehem?

Det finns ett stort behov av familjehem och jourhem idag runt om hela landet. Vill du göra en insats? Ring oss!